Navigace

Obsah

Dětský domov a Školní jídelna Chomutov by realizátorem následujících projektů

 

BUDOUCNOST PRO SAMUELA

 CZ.1.07/1.2.00/14.0108

v období od 1.května 2010 do 31.srpna 2012

 

 

logo

 

 

Projekt vycházel z potřeb cílové skupiny, kterou tvořily děti z dětských domovů ve věku od 16 let výše. Cílem projektu bylo usnadnit dětem z dětských domovů přechod do běžného života, kde již nebudou mít sociální vazby, které jim poskytoval dětský domov. Do projektu bylo zapojeno 12 dětských domovů z Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje. 

Každý z účastníků prošel 5 klíčovými aktivitami:

 • Hledání životní vize 

Cílem programu byla dlouhodobá a odborná příprava dětí na jejich cestě do samostatného života a dospělosti. Šlo především o přípravu týkající se osobního uplatnění v životních rolích, profesní nasměrování a připrava na budoucí uplatnění v zaměstnání.

 • Ekonomická gramotnost 

Cílem programu bylo posílení sociálních kompetencí dětí se zaměřením na jejich ekonomickou gramotnost, stejně jako posílení obecných dovedností plánování a hospodaření. 

 • Manuál pro život 

Manuál vytvořený v této aktivitě by měl být pomocníkem pro děti při přechodu do běžného života. Obsahuje praktické situace, které by mohly děti potkat, včetně popisu jejich řešení. Jedná se především o situace jako je kontakt s úřady, školami, finančními subjekty či pomoc při hledání zaměstnání, volnočasových aktivit apod. 

 • Komunitní bydlení kolejního typu 

Komunitní bydlení dalo mladým lidem možnost si za předem daných podmínek a pravidel vyzkoušet "samostatný" život za pomoci pedagogů-průvodců. Samostatné hospodaření se svěřenými finančními prostředky, předkládání jejich vyúčtování, péče o svěřené bytové i nebytové prostory a zabezpečení chodu domácnosti. 

 • Letní a víkendové brigády 

Smyslem aktivity bylo zapojení dětí do letních a víkendových brigád s cílem získávání pracovních návyků, učení se skutečné práci, režimu a organizaci pracovního dne, včetně uvědomění si hodnoty peněz a hospodaření s reálně vydělanými příjmy. 

 

Projekt se zaměřoval nejen na děti, ale také na pedagogy, na posílení jejich klíčových znalotí a dovedností v pedagogické a poradenské činnosti. Výstupem bylo vytvoření výukových modulů pro děti i pedagogy. Vzdělaní pedagogové a děti povedou k lepší symbióze v dětských domovech a ke kvalitnějšímu životu dětí po skončení ústavní výchovy. 

 

 

 

 

HERKULES

CZ.1.07/1.2.35/01.0019

v období od 1.dubna 2012 do 31.března 2014

 

 

 

logo

 

Projekt podporoval děti z našeho dětského domova v jejich zapojení do společnosti formou podpory sportovních ativit. Cílem projektu bylo posílit v dětech pocit sounáležitosti, zodpovědnosti, motivace, a možnosti rozvíjet svou osobnost, fyzickou a psychickou kondici. 

Sport hraje důležitou roli v rozvoji a zdokonalování jedince, cílevědomosti, systematičnosti a účelovosti lidského snažení. Projekt jsme zaměřili tímto směrem, neboť si uvědomujeme, že tyto vlastnosti a charakteristiky jsou důležité v rámci sociální inkluze dětí žijících v dětských domovech. Naše děti jsou v důsledku genetického vybavení a vlivem působení rizikového prostředí méně odolné vůči sociálně-patologickým vlivům. Právě sport může být jedním z nástrojů, který pomůže "vytrhnout děti ze skleníkového prostředí dětského domova" a snáze je tak zapojit do společnosti.

Vedle dětí podporoval projekt pedagogické pracovníky dětského domova, pro něž pořádal semináře se sportovními odborníky, trenéry sportovních klubů, zaměřené na motivaci dětí, diagnostiku dětí a evaluační techniky. 

Účastníci projektu byli zapojeni do 6 klíčových aktivit:

 1. "Diagnostická" metodika
 2. Semináře pro pedagogické pracovníky
 3. Individuální plán 
 4. Účast na sportovních akcích 
 5. Besedy
 6. Soustředění 

V projektu bylo podpořeno celkem 30 dětí a 20 pedagogických pracovníků z Dětského domova a ŠJ Chomutov. 

Jednalo se o grantový projekt Ústeckého kraje, podpořený ve Výzvě č. 1 GP - oblast podpory 1.2