Navigace

Obsah

obývací pokojDětský domov a Školní jídelna Chomutov vykonává soudem nařízenou ústavní výchovu u dětí a mládeže, které nemají závažné poruchy chování, a to podle zákona č.109/2002 Sb., v platném znění zákona č. 383/2005 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, a v souladu s vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, v platném znění. 

 

Kapacita dětského domova je 60 dětí umístěných v šesti rodinných skupinách. Součástí zařízení je i byt 3+1 v panelovém domě, který slouží jako tzv. cvičný byt. Od října 2009 fungují při dětském domově komunitní byty kolejního typu, ve kterých žijí děti od 18ti let výše připravující se na odchod do samostatného života.

 

Dětský domov a ŠJ zajišťuje potřeby dětí, a to po stránce:

  • výchovné -  s co největším důrazem na model života v rodině, respektuje individualitu a schopnosti dětí, podporuje jejich zájmy a schopnosti a snaží se v každém dítěti upevnit zdravé a správné výchovné návyky potřebné v samostatném životě;
  • vzdělávací - zajišťuje optimální podmínky pro vzdělávání, dohlíží na pravidelnou školní docházku, se školami je v neustálém kontaktu a zároveň důsledně dbá na mimoškolní přípravu na vyučování;
  • sociální - poskytuje finanční a materiální zabezpečení dětí do jejich odchodu z dětského domova. 

 

dětský pokoj

Dětský domov a ŠJ Chomutov usiluje o maximální možnou spolupráci s biologickými rodiči dětí i dalšími příbuznými z okruhu širší rodiny, umožňuje plánované i neplánované návštěvy v rodině a na základě žádosti zákonných zástupců realizuje pobyty dětí v rodině v období prázdnin a víkendů. Na druhé straně spolupracuje s obecními úřady obcí s rozšířenou působností a Krajským úřadem Ústeckého kraje, resp. Úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně, za účelem umístění dětí do náhradní rodinné péče, a to v případě, že o ně biologičtí rodiče neprojevují soustavný a opravdový zájem.